SNEŽANA LIFE COACH

Snežana Life Coach

Kratak opis projekta

Lična prezentacija prilagođena svim veličinama ekrana. Implementiran je slajder sa dve fotografije, sajt je povezan sa svim društvenim mrežama. Sadrži stranice sa tekstom i fotografija, kontakt stranicu sa formom i kontakt podacima. Prilikom izrade sajta su korišćene sledeće tehnologije: HTML5, CSS3, Bootstrap 4, SCSS, JavaScript, PHP 7.

Klijent:  Snežana Anđelović

Godina izrade: 2020

Poseti stranicu