BLOG

BUDITE UVEK U TOKU SA NAJNOVIJIM DEŠAVANJIMA NA TEHNOLOŠKOJ I INTERNET SCENI

ŠTA SU I ČEMU SLUŽE BLOGOVI

Sta su i cemu služe blogovi
autor teksta Radovan Baštić , 10. oktobar 2019 | Internet marketing

Blog, skraćenica od Web log - veb dnevnik je vrsta veb stranice koja predstavlja online dnevnik. Blog funkcioniše veoma jednostavno, a njegova osnovna prednost je pojednostavljeno dodavanje promena.

Blogging je postala veoma popularna aktivnost. Broj korisnika koji prave i održavaju blogove je dramatično porastao poslednjih godina. Proporcionalno tome, porastao je i broj korisnika koji prate i čitaju blogove. Svaka kompanija u savremenom poslovanju bi trebala da ima svoj blog. Osnovni razlozi za to su sledeći:

  • Blog usmerava promet ka glavnim stranicama kompanije
  • Blog obezbeđuje veću prodaju proizvoda ili plasman usluga
  • Blog omogućava ostvarivanje dodatnog prihoda od oglašavanja
  • Blog pomaže da se bolje razumeju korisničke potrebe

Blog je internet stranica napravljena u svrhu informisanja, rasprave i komunikacije među ljudima. Iznete informacije su javnog karaktera, podložne su kritici i diskusiji. Informacije kojima se popunjava blog se mogu ažurirati na dnevnom ili nedeljnom nivou. Blog je zapravo neka vrsta viruelnog dnevnika koji se vodi na internetu gde blogeri izražavaju neka svoja mišljenja ili objavljuju novosti o stvarima kojima se bave. Za razliku od klasične internet stranice, blog omogućava i komentarisanje, odnosno diskusiju o određenoj temi koja se popularno naziva post.

Pored toga što blogovi mogu doneti koristi, mogu imati i negativan uticaj na marketing kampanju kompanije ukoliko se ne realizuju kako treba. Iz tog razloga, kompanije bi trebalo uvek dobro da izvrše analizu situacije i detaljno sagledaju situaciju pre pokretanja bloga. Najčešće zamke korišćenja blogova kao dela internet marketinške kampanje su:

  • Neiskreno i marketinško korišćenje bloga
  • Iznošenje neistina
  • Lažni blogovi
  • Lažna transparentnost i komentari
  • Neredovnost u ažuriranju, odgovoru na komentare
  • Ishitrene akcije