BLOG

BUDITE UVEK U TOKU SA NAJNOVIJIM DEŠAVANJIMA NA TEHNOLOŠKOJ I INTERNET SCENI

SAVREMENA ELEKTRONSKA POŠTA

Kako početi sa programiranjem
autor teksta Radovan Baštić , 20. novembar 2019 | Opšti IT

Elektronska pošta postoji od samih početaka interneta i u tim najranijim danima interneta bila je najpopularnija aplikacija. Vremenom , e-pošta se sve više razvijala i postajala sve moćnija, a još uvek je jedna od najvažnijih i najviše korišćenih aplikacija.

Poput obične poštanske službe, e-pošta je postala asihrona, odnosno ljudi šalju i čitaju poruke onda kada im to odgovara i ne moraju da usklađuju svoje obaveze sa drugim ljudima. Ali za razliku od obične pošte, e-pošta je brza, jeftina i jednostavno se distribuira. Savremene poruke e-pošte je često sadrže priloge, hiperveze, tekst u HTML formatu ili slike.

Sistem za e-poštu ima tri osnovna dela: korisničke agente, servere e-pošte i protokol SMTP - Simple Mail Transfer Protocol.

Korisnički agenti omogućavaju usluge čitanje poruka, odgovaranje na njih, kao i prosleđivanje, snimanje i sastavljanje. Na internetu se može naći veliki broj korisničkih agenata za e-poštu. Serveri za elektronsku poštu se temelj na kome se zasniva rad elektronske pošte. Svaki server ima poštansko sanduče koje upravalja i vodi računa o porukama koje se šalju. Protokol SMTP predstavlja osnovni protokol aplikativnog sloja za internet elektronsku poštu. Protokol SMTP ima dve strane - klijentsku koja se izvršava na serveru za e-poštu pošiljaoca, i serversku koja se izvršava na serveru za e-poštu primaoca.

Savremeno poslovanje je nezamislivo bez e-pošte. Sva bitna komunikacija između klijenata i poslodavaca je uglavnom putem e-pošte. Tako brza i jeftina komunikaciona usluga je uvek dobrodošla kao idealno rešenje.